+977-010-560019

कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी जरूरी सूचना ।

© 2020 Tribhuwan Trishuli Secondary School. All rights reserved. Powered byTrishuli Web Designed by Sunil Shrestha.